Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Anna Sophia fra Loshavn

Noen kvinner Posted on 2018-05-08 21:29

Av Arthur Danielsen jr.

Anna Sophia Tranberg fra Loshavn giftet seg i 1804 med Jens Jochum Møllerop fra Bergen. Ekteskapet endte med en offentlig skittentøyvask av de sjeldne.

I avisen med det lange navnet “Bergens Adresse-Contoirs-Efteretninger”, erklærte Jens Jochum Møllerop at hans kone Anna Sophia (1768-1834) hadde stukket av: “..Uden min Vidende og nogen somhelst dertil fra min Side given Anledning i min Fraværelse inde i Byen i min lovlige Næringsvei.” Dette var i midten av august i 1831.

Anna Sophia Tranbergs ektemann mente at hennes ondskapsfulle oppførsel var noe hun hadde med seg fra sin oppvekst i Loshavn. Huset på bildet, som ble bygget av faren Peter Tranberg rundt 1780, er hennes barndomshjem,

Hun forsvant fra hans hus i Sandviken den 5. juli, “..og bortpracticerede sine Klæder m.m., uden siden den Tid at have indfundet sig”. Han erklærte at han var totalt uvitende om hendes nåværende oppholdssted.

Av den grunn ville han nå meddele sin omverden at dette var en ulovlig fremegangsmåte, og at han forbeholdt seg retten til å kreve henne tiltalt “..ifølge Lovens § 3-18-15 og senere udgangne Lovbestemmelser isaa henseende.” Han ville også stille til ansvar de som hadde gitt henne husrom, og ba de som måtte være vitende om hvor hun befinner seg om å si fra.

Les hele historienOldermannens døtre

Noen kvinner Posted on 2016-11-16 15:03

Av Arthur Danielsen jr

Fire søstre hadde som voksne sitt hjem i sine besteforeldres hus i Loshavn. Etter at den ene av jentene døde i dette store huset, bodde de tre andre her etter tur – som enker.

Morfaren deres het Ellert Jansen (1766-1818), og bygde huset på 1790-tallet.

I huset til venstre: Fire av ‘Oldermannen’s døtre bodde her som voksne (matrikkel 17). Huset til høyre: Oldermann Arian Christensens hjem – matr 20. Her vokste jentene opp.

Først var det Olene Joachime (Lina) som bodde her med sin mann Abraham Severin Tønnessen (1829-1900) -etter mormoren Marens død i 1855.

Lina (1833-1870) døde bare 37 år gammel i 1870, og hennes mann solgte huset to år etter hennes død til Linas søster Anne Margrethe (1817-1887). Hun ble kalt Gitte, og var enke etter dansken Nils Sørensen (1812-1863).

Les hele historienGunvor Torgiesdatter

Noen kvinner Posted on 2016-11-16 14:12

Av Arthur Danielsen jr

Den lille hytta som står nedenfor husene på Bakken skal ha blitt bygget av en kvinne som het Gunvor. Hun seilte og fisket som en mann, ble det sagt.
Hytta som Torgies datter Gunvor skal ha bygd. Her har det gjennom årene bodd en del mennesker.

Muntlig tradisjon i Loshavn sier dette. Sannsynligvis er det denne Gunvor som er datteren til Torgie Tonstad i nabohuset, og hun kan ha fått oppført denne vesle boligen på farens tomt. Gunvor Torgiesdtr – og tvillingsøsteren Gonilla var født i Flekkefjord i 1796.

Les hele historienNext »