Av Arthur Danielsen jr

Selma Marie Fredriksen var særdeles aktiv i Loshavns kvinneforeninger. Det var flere slike foreninger i Loshavn.

Selma Marie Fredriksen foran sitt hus. Hun var svært aktiv i Loshavns ulike kvinneforeninger. De betydde så mye for henne, ble det sagt, at hun sa nei til et frieri – fordi et ja kunne bety at hun måtte oppgi sine foreningsaktiviteter.

I 1901 ble ‘Den Yngre Kvindeforening’ stiftet. Noen år tidligere hadde noen kvinner startet ‘Kvindeforeningen,’ som fra nå av ble kaltDen Eldre Kvindeforening’. Etterhvert som medlemmene ble gamle fortsatte de med å skifte navn: ‘Den Gamle Kvindeforening,’ ‘Den Gamle Forening’ og til slutt – ‘De Gamle.’

Les hele historien