Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Anna Sophia fra Loshavn

Noen kvinner Posted on 2018-05-08 21:29

Av Arthur Danielsen jr.

Anna Sophia Tranberg fra Loshavn giftet seg i 1804 med Jens Jochum Møllerop fra Bergen. Ekteskapet endte med en offentlig skittentøyvask av de sjeldne.

I avisen med det lange navnet “Bergens Adresse-Contoirs-Efteretninger”, erklærte Jens Jochum Møllerop at hans kone Anna Sophia (1768-1834) hadde stukket av: “..Uden min Vidende og nogen somhelst dertil fra min Side given Anledning i min Fraværelse inde i Byen i min lovlige Næringsvei.” Dette var i midten av august i 1831.

Anna Sophia Tranbergs ektemann mente at hennes ondskapsfulle oppførsel var noe hun hadde med seg fra sin oppvekst i Loshavn. Huset på bildet, som ble bygget av faren Peter Tranberg rundt 1780, er hennes barndomshjem,

Hun forsvant fra hans hus i Sandviken den 5. juli, “..og bortpracticerede sine Klæder m.m., uden siden den Tid at have indfundet sig”. Han erklærte at han var totalt uvitende om hendes nåværende oppholdssted.

Av den grunn ville han nå meddele sin omverden at dette var en ulovlig fremegangsmåte, og at han forbeholdt seg retten til å kreve henne tiltalt “..ifølge Lovens § 3-18-15 og senere udgangne Lovbestemmelser isaa henseende.” Han ville også stille til ansvar de som hadde gitt henne husrom, og ba de som måtte være vitende om hvor hun befinner seg om å si fra.

Les hele historienTur til Hatholmen fyr i 1935

Loshamns bilder Posted on 2018-05-08 11:44

Av Alf-Arian Loshamn

Loshavnsfolk dro flere ganger på tur til Hatholmen fyr utenfor Mandal for å besøke John Tønnesen med familie. Tønnesen hadde tidligere vært fyrvokter på Katland fyr.

Familien hadde nære forbindelser til Loshavn og Eikvåg. Sommeren 1934 var fastboende og sommerturister på dagstur med losskøyta til Hattholmen.

Foran fra venstre: Torleif Tollisen, Jon Vinnem, Carl Carlsen, Kirsten Lund, Gunda Tolllisen (bak), Olene Tollisen, Johanna Olsen (bak), Marie Tollisen, Selma Nerland, Unni Grundfeld og Ingeborg Hansen. Bak fra venstre: Margrethe Andreassen, Tor Hansen, Hjørdis Tønnesen og fyrvokter John Tønnesen.


Les hele historien