Av Arthur Danielsen jr

Den lille hytta som står nedenfor husene på Bakken skal ha blitt bygget av en kvinne som het Gunvor. Hun seilte og fisket som en mann, ble det sagt.
Hytta som Torgies datter Gunvor skal ha bygd. Her har det gjennom årene bodd en del mennesker.

Muntlig tradisjon i Loshavn sier dette. Sannsynligvis er det denne Gunvor som er datteren til Torgie Tonstad i nabohuset, og hun kan ha fått oppført denne vesle boligen på farens tomt. Gunvor Torgiesdtr – og tvillingsøsteren Gonilla var født i Flekkefjord i 1796.

Les hele historien