Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Klara

Noen kvinner Posted on 2016-11-16 10:45

Av Arthur Danielsen jr

Klara van der Lagen fra Eikvåg giftet seg som 15-åring i 1805 med den 34 år gamle enkemannen Tønnes Olsen. Hun flyttet inn i hans hjem på Holmen.

I det ene av de to husene (matrikkel 31 og 32) som sto tett i tett på Holmen i Loshavn, var Klara og Tønnes Olsen bosatt (matr 31). Det er bare ruiner igjen av de hus som har stått på Holmen.

Klara (1790-1869) var datteren til Antoni van der Laken. Han var en nederlandsk matros som i det franske revolusjonsår 1789 giftet seg med enken Lisbeth Andersdatter, og bosatte seg i Eikvåg.

Tønnes Olsens (1771-1822) første kone døde i barselseng, og det gjorde samtidig barnet også. På Holmen stod det to hus, tett i tett. I 1801 bodde Tønnes der sammen med sin yngre bror Niels. I dag er det bare ruiner igjen av det som har vært av hus der.

Les hele historienMarie Berentsen

Noen kvinner Posted on 2016-11-16 09:37

Av Arthur Danielsen jr

Tønnes Lorentz Berentsen, som overtok sine foreldres hus i 1865, giftet seg i 1881 med enken Marie Fredriksen.

Da Tønnes (f. 1830) døde i 1912, og Marie igjen ble ble enke, flyttet hun til et hus som hun og Tønnes eide i Myra. Det var en eiendom som svigerfaren Bernt Johannessen hadde drevet noe gårdsdrift på, og som lå i utkanten av Loshavn – på veien mot Eikvåg. Her drev Marie Berntsen (f. Jakobsen) gård.
Tønnes og Marie Berentsens hus i Loshavn, som i dag eies av Trygve Sundt. Det ble bygget i 1810 av Tønnes Berentsens bestefar Tønnes Tønnessen.

Hun var født i Nissedal i Telemark i 1848, og ble boende i Myra til hun døde i 1935. Tønnes og Marie bodde vekselsvis i det store huset på brygga og i Myra. Huset i Loshavn solgte hun i 1917.

Les hele historienSelma

Noen kvinner Posted on 2016-11-15 16:16

Av Arthur Danielsen jr

Selma Marie Fredriksen var særdeles aktiv i Loshavns kvinneforeninger. Det var flere slike foreninger i Loshavn.

Selma Marie Fredriksen foran sitt hus. Hun var svært aktiv i Loshavns ulike kvinneforeninger. De betydde så mye for henne, ble det sagt, at hun sa nei til et frieri – fordi et ja kunne bety at hun måtte oppgi sine foreningsaktiviteter.

I 1901 ble ‘Den Yngre Kvindeforening’ stiftet. Noen år tidligere hadde noen kvinner startet ‘Kvindeforeningen,’ som fra nå av ble kaltDen Eldre Kvindeforening’. Etterhvert som medlemmene ble gamle fortsatte de med å skifte navn: ‘Den Gamle Kvindeforening,’ ‘Den Gamle Forening’ og til slutt – ‘De Gamle.’

Les hele historien« PreviousNext »