Sørøst på Lista, vest for Lindesnes ligger Loshavn. 
Der finner du kanskje det best bevarte trehusmiljø langs Sørlandskysten. Stedet har en historie med særpreg, spesielt i krïgsårene 1807-1814 - i den såkalte kapertiden, da Loshavn var litt av et kaperrede. 

Loshavn er samtidig et typisk ekempel på de uthavnssamfunnene langs sørlandskysten som opplevde stor oppblomstring på 1700- og 1800-tallet, og som i dag fremstår som ferieparadis nesten uten fastboende.
                                                                                                                                                                                               ©  Arthur Danielsen jr
TiLBAKE