Av Arthur Danielsen jr

Tønnes Lorentz Berentsen, som overtok sine foreldres hus i 1865, giftet seg i 1881 med enken Marie Fredriksen.

Da Tønnes (f. 1830) døde i 1912, og Marie igjen ble ble enke, flyttet hun til et hus som hun og Tønnes eide i Myra. Det var en eiendom som svigerfaren Bernt Johannessen hadde drevet noe gårdsdrift på, og som lå i utkanten av Loshavn – på veien mot Eikvåg. Her drev Marie Berntsen (f. Jakobsen) gård.
Tønnes og Marie Berentsens hus i Loshavn, som i dag eies av Trygve Sundt. Det ble bygget i 1810 av Tønnes Berentsens bestefar Tønnes Tønnessen.

Hun var født i Nissedal i Telemark i 1848, og ble boende i Myra til hun døde i 1935. Tønnes og Marie bodde vekselsvis i det store huset på brygga og i Myra. Huset i Loshavn solgte hun i 1917.

Les hele historien