Av Arthur Danielsen jr.

Anna Sophia Tranberg fra Loshavn giftet seg i 1804 med Jens Jochum Møllerop fra Bergen. Ekteskapet endte med en offentlig skittentøyvask av de sjeldne.

I avisen med det lange navnet “Bergens Adresse-Contoirs-Efteretninger”, erklærte Jens Jochum Møllerop at hans kone Anna Sophia (1768-1834) hadde stukket av: “..Uden min Vidende og nogen somhelst dertil fra min Side given Anledning i min Fraværelse inde i Byen i min lovlige Næringsvei.” Dette var i midten av august i 1831.

Anna Sophia Tranbergs ektemann mente at hennes ondskapsfulle oppførsel var noe hun hadde med seg fra sin oppvekst i Loshavn. Huset på bildet, som ble bygget av faren Peter Tranberg rundt 1780, er hennes barndomshjem,

Hun forsvant fra hans hus i Sandviken den 5. juli, “..og bortpracticerede sine Klæder m.m., uden siden den Tid at have indfundet sig”. Han erklærte at han var totalt uvitende om hendes nåværende oppholdssted.

Av den grunn ville han nå meddele sin omverden at dette var en ulovlig fremegangsmåte, og at han forbeholdt seg retten til å kreve henne tiltalt “..ifølge Lovens § 3-18-15 og senere udgangne Lovbestemmelser isaa henseende.” Han ville også stille til ansvar de som hadde gitt henne husrom, og ba de som måtte være vitende om hvor hun befinner seg om å si fra.

Les hele historien