Av Arthur Danielsen jr

Fire søstre hadde som voksne sitt hjem i sine besteforeldres hus i Loshavn. Etter at den ene av jentene døde i dette store huset, bodde de tre andre her etter tur – som enker.

Morfaren deres het Ellert Jansen (1766-1818), og bygde huset på 1790-tallet.

I huset til venstre: Fire av ‘Oldermannen’s døtre bodde her som voksne (matrikkel 17). Huset til høyre: Oldermann Arian Christensens hjem – matr 20. Her vokste jentene opp.

Først var det Olene Joachime (Lina) som bodde her med sin mann Abraham Severin Tønnessen (1829-1900) -etter mormoren Marens død i 1855.

Lina (1833-1870) døde bare 37 år gammel i 1870, og hennes mann solgte huset to år etter hennes død til Linas søster Anne Margrethe (1817-1887). Hun ble kalt Gitte, og var enke etter dansken Nils Sørensen (1812-1863).

Les hele historien