Av Arthur Danielsen jr

Klara van der Lagen fra Eikvåg giftet seg som 15-åring i 1805 med den 34 år gamle enkemannen Tønnes Olsen. Hun flyttet inn i hans hjem på Holmen.

I det ene av de to husene (matrikkel 31 og 32) som sto tett i tett på Holmen i Loshavn, var Klara og Tønnes Olsen bosatt (matr 31). Det er bare ruiner igjen av de hus som har stått på Holmen.

Klara (1790-1869) var datteren til Antoni van der Laken. Han var en nederlandsk matros som i det franske revolusjonsår 1789 giftet seg med enken Lisbeth Andersdatter, og bosatte seg i Eikvåg.

Tønnes Olsens (1771-1822) første kone døde i barselseng, og det gjorde samtidig barnet også. På Holmen stod det to hus, tett i tett. I 1801 bodde Tønnes der sammen med sin yngre bror Niels. I dag er det bare ruiner igjen av det som har vært av hus der.

Les hele historien