Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Tønnes Berentsens trapp

Loshamns bilder Posted on 2016-11-13 20:47

Av Alf Arian Loshamn

Tønnes Berentsen (1830-1911) var en kjent mann i Loshavn, og navnet hans lever enda.

Han dro tidlig til sjøs og seilte lenge som skipper før han gikk i land. Han ble los i Loshavn samtidig som han drev med jordbruk. Brygga utenfor huset der Tønnes bodde, kalles enda av mange «Tønnes Berentsens brygge». Brygga var et samlingssted for mennene i Loshavn fram til slutten av 30-tallet.
Foran i trappa til venstre sitter Tønnes og Marie Bemtsen og Kristian Olsen fra Sandøy. 2. rekke: Thora Reinertsen (senere Gregersen), Augusta Olsen og hennes mann Oluf Olsen. Bakerst: Bemt og Johan Bemtsen. (Loshamns blder)

Han dro tidlig til sjøs og seilte lenge som skipper før han gikk i land. Han ble los i Loshavn samtidig som han drev med jordbruk.

Brygga utenfor huset der Tønnes bodde, kalles enda av mange «Tønnes Berentsens brygge». Brygga var et samlingssted for mennene i Loshavn fram til slutten av 30-tallet.

Les hele historienBildeskatt

Nyheter Posted on 2016-11-13 19:30

Av Arthur Danielsen jr

En rekke gamle bilder med motiver fra Loshavn har kommet til rette.

Rolf Sundt og sønnen Bjørn har funnet bildenegativer som stammer fra Rolf Sundt sr (1881-1956).
Finn Sundt, Rolf Sundt jr og Erling Rune i Sundet, sommeren 1933

Dette viser seg å være litt av en bildeskatt. Rolf Sundt sr var Rolfs far, og Bjørns farfar. I likhet med alle sine etterkommere var han en flittig sommergjest i Loshavn.

Les hele historienEikvåg skole høsten 1900

Loshamns bilder Posted on 2016-11-13 17:27

Av Alf Arian Loshamn

Dette er det første kjente skolebilde fra Eikvåg skole.

Bildet er tatt på baksiden av bygningen, slik at fotografen kunne stå i skråningen ned mot Viga for å få med alle. Bislaget skimtes så vidt i venstre billedkant.

Dette året begynte 23 elever på småskolen og 17 på storskolen; 20 fra Loshavn, 13 fra Eikvåg og 7 fra Skjoldnes. To av jentene (Ingeborg Tollissen og Trine B. Tønnessen ) sluttet like før jul.

Det var vanlig at noen «lurte seg med» på skolebildene. Det har også skjedd på dette bildet. (Loshamns bilder)

Les hele historienNext »