Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Tur til Hatholmen fyr i 1935

Loshamns bilder Posted on 2018-05-08 11:44

Av Alf-Arian Loshamn

Loshavnsfolk dro flere ganger på tur til Hatholmen fyr utenfor Mandal for å besøke John Tønnesen med familie. Tønnesen hadde tidligere vært fyrvokter på Katland fyr.

Familien hadde nære forbindelser til Loshavn og Eikvåg. Sommeren 1934 var fastboende og sommerturister på dagstur med losskøyta til Hattholmen.

Foran fra venstre: Torleif Tollisen, Jon Vinnem, Carl Carlsen, Kirsten Lund, Gunda Tolllisen (bak), Olene Tollisen, Johanna Olsen (bak), Marie Tollisen, Selma Nerland, Unni Grundfeld og Ingeborg Hansen. Bak fra venstre: Margrethe Andreassen, Tor Hansen, Hjørdis Tønnesen og fyrvokter John Tønnesen.


Les hele historienBading i hummerbrønnen sommeren 1934

Loshamns bilder Posted on 2017-10-05 09:57

Av Alf-Arian Loshamn

Hummerbrønnen ved Store Laumeholmen ble laget i 1900 av Oluf Christen Olsen og Ritsjer Tønnessen. Like etter at den var tatt i bruk, ble den ødelagt i en storm. Brønnen ble aldri reparert.

Utover 1900-tallet ble hummerbrønnen et populært badested. Vannet var alltid varmere her og det var fint å stupe fra kantene.

Fra venstre: Tordis Olsen, Bjørg Henriksen, Johanna Olsen, Lilly Olsen og Ellen Olsen. På land står Maggi Hansen klar til å stupe ned i brønnen. Bildet ble utlånt til Billedmappen Loshavn Eikvåg av Johanna Hansen.

Les hele historienFamilien Jølle på Sandøy

Loshamns bilder Posted on 2017-01-18 09:48

Av Alf-Arian Loshamn

Fra 1911 til 1919 bodde familien Jølle i det østre huset på Sandøy. Jakob A. Jølle (1868-1928) var utdannet maskinist. Han var oppvokst på Jølle.

Da han bodde på Sandøy, arbeidet han på en dykkerbåt som tok opp skrapjern fra skipsvrak. Kona hadde pikenavn Hanne Helgesen (1879-1979). Hun kom fra Eigerøya ved Egersund.

Familien Jølle med venner utenfor huset sitt på Sandøy i 1913. Fra venstre: Jakob Jølle, Martin P. Hansen, Eli Tomstad, Elise Jølle. Karoline Jølle, Leonard Olsen og Sofie Olsen. Bildet er utlånt av Anders Jølle.


Som de fleste i Loshavn hadde Jølle noen sauer. I tillegg hadde de ei ku, Dagros. Det var ikke nok fôr til kuene på eiendommen på Sandøy. Resten fikk de ved å slå noen av de store gresslettene på Prestøy. Når sauene skulle slaktes, kom Martin P. Hansen fra Jåtog. Martin var en liten, kraftig kar. Hver høst var han flere dager i Loshavn for å slakte. Han bodde ofte hos Jølle på Sandøy.

Jakob hadde en stor båt som hadde flere kallenavn. “Jøllebåten,” “Dykkerbåten til Jølle” eller “Lusa”. Det siste kallenavnet fikk båten fordi den ikke gjorde så stor fart. Den må ha vært en av de første motoriserte båtene i Loshavn. Jølle hadde kjøpt båten vestpå før han flyttet til Sandøy.

Les hele historienNext »