Av Alf Arian Loshamn

Dette er det første kjente skolebilde fra Eikvåg skole.

Bildet er tatt på baksiden av bygningen, slik at fotografen kunne stå i skråningen ned mot Viga for å få med alle. Bislaget skimtes så vidt i venstre billedkant.

Dette året begynte 23 elever på småskolen og 17 på storskolen; 20 fra Loshavn, 13 fra Eikvåg og 7 fra Skjoldnes. To av jentene (Ingeborg Tollissen og Trine B. Tønnessen ) sluttet like før jul.

Det var vanlig at noen «lurte seg med» på skolebildene. Det har også skjedd på dette bildet. (Loshamns bilder)

Les hele historien