Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Feil om Færøytårnet

Nyheter Posted on 2017-03-14 09:15

Av Arthur Danielsen jr

Farsund kommune vurderer i sin forvaltningsplan for Færøy å bygge steinbrygge med fortøyningsbolter på øyas nordøstside, og overnattingsmuligheter i Færøytårnet. Kommunens beskrivelse av historien til det karakteristiske landkjenningsmerket på Færøy er imidlertid helt feil.

I planen skriver kommunen følgende om Færøytårnet:

“For å skille Søre Katland fyr fra de øvrige ble det montert et speilfyr på Færøy. Det ble bygget et stort tårn med speil som skulle reflektere lyset fra Katland fyr. Forsøket ble ikke vellykket. l dårlig vær ble effekten av speilet sterkt redusert. Speilet ble tatt vekk, men tårnet sto igjen.”

Faktisk er det slik at Færøytårnet ble oppført etter ordre fra det kongelige admiralitets- og kommissariatskollegiet i 1797. Det ble bygget som landkjenningmerke for skipstrafikken. Katland fyr ble bygget i 1878 – altså 81 år senere.

Farsund kommune har spenstige planer om å gjøre det mulig for overnatting i Færøytårnet, og bygging av steinbrygge på den nordøstlige siden av Færøy.

Farsund kommune ser ut til å ha brukt en rapport om statens kulturhistoriske eiendommer fra 2009 som kilde. Rapporten var en del av en landverneplan for maritim infrastruktur, og det ser ut til å være her feilen dukket opp første gang.

Les mer i LoshavnsbloggenBildeskatt

Nyheter Posted on 2016-11-13 19:30

Av Arthur Danielsen jr

En rekke gamle bilder med motiver fra Loshavn har kommet til rette.

Rolf Sundt og sønnen Bjørn har funnet bildenegativer som stammer fra Rolf Sundt sr (1881-1956).
Finn Sundt, Rolf Sundt jr og Erling Rune i Sundet, sommeren 1933

Dette viser seg å være litt av en bildeskatt. Rolf Sundt sr var Rolfs far, og Bjørns farfar. I likhet med alle sine etterkommere var han en flittig sommergjest i Loshavn.

Les hele historienNy teori om huset på Bremerholm

Nyheter Posted on 2016-10-31 11:08

Av Arthur Danielsen jr

Huset på “Bremerholm” og nabohuset står svært tett inntil hverandre. Det kan faktisk være opphavet til det spesielle navnet.

Disse to husene har en utrolig historie. Huset med høy mur til venstre (Bremerholm) på begge disse bildene ble bygget av materialer fra den øverste etasjen fra huset til høyre – som følge av en arvetvist.


Tvisten førte til et salomonisk forlik i Farsund forliksråd den 10. februar 1841. Det nye huset ble bygget som en følge av forliksprotokollen, og fikk navnet Bremerholm – uvisst av hvilken grunn.

Les mer i Loshavnsbloggen