Av Arthur Danielsen jr

En rekke gamle bilder med motiver fra Loshavn har kommet til rette.

Rolf Sundt og sønnen Bjørn har funnet bildenegativer som stammer fra Rolf Sundt sr (1881-1956).
Finn Sundt, Rolf Sundt jr og Erling Rune i Sundet, sommeren 1933

Dette viser seg å være litt av en bildeskatt. Rolf Sundt sr var Rolfs far, og Bjørns farfar. I likhet med alle sine etterkommere var han en flittig sommergjest i Loshavn.

Les hele historien