Av Alf Arian Loshamn

Tønnes Berentsen (1830-1911) var en kjent mann i Loshavn, og navnet hans lever enda.

Han dro tidlig til sjøs og seilte lenge som skipper før han gikk i land. Han ble los i Loshavn samtidig som han drev med jordbruk. Brygga utenfor huset der Tønnes bodde, kalles enda av mange «Tønnes Berentsens brygge». Brygga var et samlingssted for mennene i Loshavn fram til slutten av 30-tallet.
Foran i trappa til venstre sitter Tønnes og Marie Bemtsen og Kristian Olsen fra Sandøy. 2. rekke: Thora Reinertsen (senere Gregersen), Augusta Olsen og hennes mann Oluf Olsen. Bakerst: Bemt og Johan Bemtsen. (Loshamns blder)

Han dro tidlig til sjøs og seilte lenge som skipper før han gikk i land. Han ble los i Loshavn samtidig som han drev med jordbruk.

Brygga utenfor huset der Tønnes bodde, kalles enda av mange «Tønnes Berentsens brygge». Brygga var et samlingssted for mennene i Loshavn fram til slutten av 30-tallet.

Les hele historien