Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Loshavn i 1819

Seniors arkiv Posted on 2018-05-06 17:22

Av Arthur Danielsen sr.


Ganske nylig er jeg kommet over et gammelt bilde fra Loshavn som jeg aldri har sett før, og som jeg tror ikke har vært publisert. Det var dr. Eilert H. Schiötz i Oslo som hadde kommet over bildet i Det Kongelige Bibliotek i København, og som gjorde meg oppmerksom på det.

Jeg har i dag den glede å presentere det for Farsunds Avis’ lesere. I følge kollega Schiøtz hører bildet med i en samling prospekter med tittelen “Rawerts maleriske Rejse”, hvorav 16 har norske motiver.

Ole Jørgen Rawerts tegning av Loshavn fra 1819. Den hører til en større bildesamling i Det Kongelige Bibliotek i København. Tegningen blir nøye beskrevet i denne artikkelen fra 1982.

Dette har tittelen “Luushavn, Jedderen, d. 24. Januar 1819.” De andre norske motivene er fra Østlandet. Det er usikkert om prospektene er tegnet av Jørgen Henrik Rawert (1751-1823), norskfødt arkitekt og kobberstikker, professor fra 1783, eller hans sønn, Ole Jørgen Rawert (1781-1851), fabrikkembedsmann og industrihistoriker, som “syslede med Tegning fra de Steder som han berejste”. Muligens har de tegnet noen hver.

Les hele historienHollandforbindelsen med Loshavn og Eikvåg

Seniors arkiv Posted on 2016-12-05 12:59

Av Arthur Danielsen sr.

Det er en kjent sak at det på 1600- tallet, og enda mer på 1700-tallet, var mye forbindelse med Holland og kystsonene i Norge. Hollenderne kom med skip til Norge for å hente stein og tømmer, senere også hummer.

De kunne bli liggende en stund i uthavnene hvis været var dårlig, så det var naturlig at folk som bodde der ble kjent med dem. Ja, det var en kjensgjerning at flere i Loshavn og Eikvåg kunne snakke en del hollandsk. Den siste jeg kjenner til var “Kima”, som bodde først på Stranda matrikkel 22, senere i det huset på Bakken i Eikvåg som i dag heter Kapervika og eies av Spinnangr-familien. Hun het egentlig Joachime Margrethe Nilsen (1832-1904).

Forbindelsen gikk også andre veien. Det var mange langs sørlandskysten som reiste til Holland. Vi kan godt sammenligne disse utreisene med den utfarten som vi i vår tid kjenner så godt til, nemlig utfarten til Amerika på 1800- og 1900-tallet. Mange unge, både gutter og jenter, reiste til Holland. De fikk gjerne skyss med hollandske skip som var innom, eller de reiste med norske skip som seilte på Holland. Det kunne være eventyrlyst, lyst til å tjene gode penger. Men noen gutter reiste over for å slippe militærtjeneste.

Plassen Gammelvrag i Eikvåg. Her bodde Hans Pedersen (ca. 1656-1704) og Lene Wernersdatter (ca. 1660-1733). Hvor huset deres stod er usikkert. Det kan ha vært der dette huset står i dag, eller noe lenger opp i bakken bak huset.

Det var såpass mange som reiste ut at amtmann Povel Juel, som bodde på Huseby i tiden 1711 til 1718, kom med et forslag om å innføre “stavnsbånd” slik som de hadde i Danmark. Det ville ha betydd at det var forbudt å forlate sin hjemstavn. Det ble ikke noe av det forslaget.

Les hele historienLærerboligen i Eikvåg

Seniors arkiv Posted on 2016-11-14 20:49

Av Arthur Danielsen sr

Skolehuset i Eikvåg ble antakelig bygget i 1866. Det ble bygget med en skolestue og en gang og et vedskjul. I flukt med skolestua ble det bygget en liten lærerbolig.

Den var i en etasje og bestod av en gang, en stue, et kammer og et kjøkken. Jeg tror at alt dette ble bygget på samme tid.

Skolehuset er i dag en høyst levende og flittig brukt fritidsbolig som eies av Helen og Fridtjof Hals jr. Han er oppvokst i Loshavn.

Før skolehuset ble bygget, hadde det i mange år vært strid mellom Farsund og Vanse kommuner om hvem av de to som skulle betale for skoleholdet i uthavnene Loshavn og Eikvåg. Det må ha blitt enighet om at det var Vanse som skulle stå skoleholdet. Tidligere hadde det vært omgangsskole.

Les hele historienNext »