Av Arthur Danielsen sr

I Bukta i Eikvåg er det fremdeles et område som kalles Verven. Det er ikke mye i dag som minner om at det en gang var et skipsverft der, men beliggenheten er jo slik at det er lett å skjønne at forholdene lå vel til rette der for å reparere skip som hadde fått skade, og også bygge nye skip.

Verven i Eikvåg – med Jonas Lunds herskapelige hus i bakgrunnen. Huset eies i dag av Nils Evanger.

Der er det vindstille ved alle vindretninger, og det er plass nok og dypt nok til at selv større skip kan komme inn. Det var jo ikke snakk om så store skip som de som går forbi Lista i dag, men seilskip bygd av tre.

Les hele historien