Av Arthur Danielsen sr

Litt om hva sjøfolkene som deltok i kaperfarten i Loshavn og Eikvåg i årene 1807-1814 drev med i 1820-30-årene.

For å få vite litt om det som står i overskriften, har jeg gått gjennom tollprotokollene for Farsund Tollstasjon i Riksarkivet for årene 1820, 1825, 1830 og 1835 .
Det gir nok ikke noen full oversikt, men man ser i allefall hvilke skip som har anløpet havnen i Farsund, hvor store de er og hvem som fører dem, og som regel også hvor de kommer fra og hva slags last de fører.

Les hele historien