Av Arthur Danielsen sr

Den 21. oktober 2006 var det 100 år siden den nye veien fra Lunde til Eikvåg og Loshavn ble åpnet. Det var nok en stor begivenhet, som beboerne hadde sett fram til i lang tid.

“Arians bakke” er siste del av Loshavnsveien. Den åler seg mellom hytter og nye hus ned til Myra, hvor Loshavns parkeringsplass er. Derfra går veien videre til “Ågeren”, som kan ha vært kaptein Pedersens hage, som er omtalt i artikkelen. Veien går videre ned Sjøbakken helt ned til bryggene.

Det var jo sjøveien som var det naturlige når en skulle til Farsund, man rodde og seilte. Før Farsund kirke ble bygget i 1785 måtte man til Vanse kirke når det gjaldt barnedåp, vielser og begravelser. En kan tenke seg hvor besværlig det var, særlig vinterstid.

Les hele historien