Av Arthur Danielsen sr.


Ganske nylig er jeg kommet over et gammelt bilde fra Loshavn som jeg aldri har sett før, og som jeg tror ikke har vært publisert. Det var dr. Eilert H. Schiötz i Oslo som hadde kommet over bildet i Det Kongelige Bibliotek i København, og som gjorde meg oppmerksom på det.

Jeg har i dag den glede å presentere det for Farsunds Avis’ lesere. I følge kollega Schiøtz hører bildet med i en samling prospekter med tittelen “Rawerts maleriske Rejse”, hvorav 16 har norske motiver.

Ole Jørgen Rawerts tegning av Loshavn fra 1819. Den hører til en større bildesamling i Det Kongelige Bibliotek i København. Tegningen blir nøye beskrevet i denne artikkelen fra 1982.

Dette har tittelen “Luushavn, Jedderen, d. 24. Januar 1819.” De andre norske motivene er fra Østlandet. Det er usikkert om prospektene er tegnet av Jørgen Henrik Rawert (1751-1823), norskfødt arkitekt og kobberstikker, professor fra 1783, eller hans sønn, Ole Jørgen Rawert (1781-1851), fabrikkembedsmann og industrihistoriker, som “syslede med Tegning fra de Steder som han berejste”. Muligens har de tegnet noen hver.

Les hele historien