Av Arthur Danielsen sr

Skolehuset i Eikvåg ble antakelig bygget i 1866. Det ble bygget med en skolestue og en gang og et vedskjul. I flukt med skolestua ble det bygget en liten lærerbolig.

Den var i en etasje og bestod av en gang, en stue, et kammer og et kjøkken. Jeg tror at alt dette ble bygget på samme tid.

Skolehuset er i dag en høyst levende og flittig brukt fritidsbolig som eies av Helen og Fridtjof Hals jr. Han er oppvokst i Loshavn.

Før skolehuset ble bygget, hadde det i mange år vært strid mellom Farsund og Vanse kommuner om hvem av de to som skulle betale for skoleholdet i uthavnene Loshavn og Eikvåg. Det må ha blitt enighet om at det var Vanse som skulle stå skoleholdet. Tidligere hadde det vært omgangsskole.

Les hele historien