Av Arthur Danielsen sr.

Det er en kjent sak at det på 1600- tallet, og enda mer på 1700-tallet, var mye forbindelse med Holland og kystsonene i Norge. Hollenderne kom med skip til Norge for å hente stein og tømmer, senere også hummer.

De kunne bli liggende en stund i uthavnene hvis været var dårlig, så det var naturlig at folk som bodde der ble kjent med dem. Ja, det var en kjensgjerning at flere i Loshavn og Eikvåg kunne snakke en del hollandsk. Den siste jeg kjenner til var “Kima”, som bodde først på Stranda matrikkel 22, senere i det huset på Bakken i Eikvåg som i dag heter Kapervika og eies av Spinnangr-familien. Hun het egentlig Joachime Margrethe Nilsen (1832-1904).

Forbindelsen gikk også andre veien. Det var mange langs sørlandskysten som reiste til Holland. Vi kan godt sammenligne disse utreisene med den utfarten som vi i vår tid kjenner så godt til, nemlig utfarten til Amerika på 1800- og 1900-tallet. Mange unge, både gutter og jenter, reiste til Holland. De fikk gjerne skyss med hollandske skip som var innom, eller de reiste med norske skip som seilte på Holland. Det kunne være eventyrlyst, lyst til å tjene gode penger. Men noen gutter reiste over for å slippe militærtjeneste.

Plassen Gammelvrag i Eikvåg. Her bodde Hans Pedersen (ca. 1656-1704) og Lene Wernersdatter (ca. 1660-1733). Hvor huset deres stod er usikkert. Det kan ha vært der dette huset står i dag, eller noe lenger opp i bakken bak huset.

Det var såpass mange som reiste ut at amtmann Povel Juel, som bodde på Huseby i tiden 1711 til 1718, kom med et forslag om å innføre “stavnsbånd” slik som de hadde i Danmark. Det ville ha betydd at det var forbudt å forlate sin hjemstavn. Det ble ikke noe av det forslaget.

Les hele historien