Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Verven i Eikvåg

Seniors arkiv Posted on 2016-11-14 20:43

Av Arthur Danielsen sr

I Bukta i Eikvåg er det fremdeles et område som kalles Verven. Det er ikke mye i dag som minner om at det en gang var et skipsverft der, men beliggenheten er jo slik at det er lett å skjønne at forholdene lå vel til rette der for å reparere skip som hadde fått skade, og også bygge nye skip.

Verven i Eikvåg – med Jonas Lunds herskapelige hus i bakgrunnen. Huset eies i dag av Nils Evanger.

Der er det vindstille ved alle vindretninger, og det er plass nok og dypt nok til at selv større skip kan komme inn. Det var jo ikke snakk om så store skip som de som går forbi Lista i dag, men seilskip bygd av tre.

Les hele historienLoshavnveien

Seniors arkiv Posted on 2016-11-14 20:37

Av Arthur Danielsen sr

Den 21. oktober 2006 var det 100 år siden den nye veien fra Lunde til Eikvåg og Loshavn ble åpnet. Det var nok en stor begivenhet, som beboerne hadde sett fram til i lang tid.

“Arians bakke” er siste del av Loshavnsveien. Den åler seg mellom hytter og nye hus ned til Myra, hvor Loshavns parkeringsplass er. Derfra går veien videre til “Ågeren”, som kan ha vært kaptein Pedersens hage, som er omtalt i artikkelen. Veien går videre ned Sjøbakken helt ned til bryggene.

Det var jo sjøveien som var det naturlige når en skulle til Farsund, man rodde og seilte. Før Farsund kirke ble bygget i 1785 måtte man til Vanse kirke når det gjaldt barnedåp, vielser og begravelser. En kan tenke seg hvor besværlig det var, særlig vinterstid.

Les hele historienEtter kapertiden

Seniors arkiv Posted on 2016-11-14 17:14

Av Arthur Danielsen sr

Litt om hva sjøfolkene som deltok i kaperfarten i Loshavn og Eikvåg i årene 1807-1814 drev med i 1820-30-årene.

For å få vite litt om det som står i overskriften, har jeg gått gjennom tollprotokollene for Farsund Tollstasjon i Riksarkivet for årene 1820, 1825, 1830 og 1835 .
Det gir nok ikke noen full oversikt, men man ser i allefall hvilke skip som har anløpet havnen i Farsund, hvor store de er og hvem som fører dem, og som regel også hvor de kommer fra og hva slags last de fører.

Les hele historien« PreviousNext »