Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Ellerts hus

Bryggeslengen Posted on 2016-11-16 14:58

Av Arthur Danielsen jr

Ellert Jansen og hans kone Maren fikk i 1809 to fosterbarn i huset. Barnas foreldre var Jan Jansen og kona Anna Jonasdtr, som døde med få års mellomrom. Jan var faktisk Ellerts bror, og Anna var Marens søster.

Ellert Jansens hus i Loshavn. Han fikk oppført dette huset på sin fars tomt midt på 1790-tallet.

Ellert fikk ansvaret for Jan (1804-1847), og hans bror John Jansen i Eikvåg fikk ansvaret for Olene (1802-1825), men begge barna ble oppfostret hos Ellert og Maren i Loshavn, og begge to var altså kjødelig i slekt med dem. Brødrene hadde giftet seg med hver sin søster – fettere og kusiner var de også. Maren(1766-1855) og Ellert hadde fire barn sammen da de plutselig fikk ytterligere to i kosten.

De hadde god plass i det store huset som er plassert litt tilbaketrukket fra bryggene i Loshavn. Ellert (eg Eilert) bygde huset sitt på farens tomt omtrent samtidig med at han giftet seg med sin kusine i 1793.

Les hele historienLoshavns eldste hus

Bryggeslengen Posted on 2016-11-16 14:30

Av Arthur Danielsen jr

Gabriel Thorufsen og kona Dorte Marie Thomasdatter var antagelig Loshavns første innbyggere. Huset deres ble oppført like etter at tomten i Rennesåga ble bygslet i 1723.

Dette huset er Loshavns eldste hus (matrikkel 25). Det var dette huset Gabriel Thorufsen bygde rundt 1723.

Året etter ble sønnen Tønnes (1724-1759) født. Tilværelsen i Rennesåga ble kortvarig for Thorufsenfamilien: Gabriel selv døde i 1731 – like før datteren Ellen Mallene ble født.

Les hele historienJohn Jonassen jr. – og hans øverste etasje

Bryggeslengen Posted on 2016-11-16 12:06

Av Arthur Danielsen jr

John Jonassen jr falt en gang ned fra stigen da han malte huset sitt. Da rev han like godt den øverste etasjen.

Dette huset i Rennesåga (matrikkel 26) fikk sin nåværende form – fordi eieren ramlet ned fra stigen.

Huset fikk dermed sitt nåværende utseende. Tidligere hadde huset to fulle etasjer. Det var en tidligere eier, Hans Christian Tønnessen (1792-1840), som en gang på 1730- tallet – sannsynligvis – bygget på denne etasjen på dette huset som står langs brygga i Rennesåga i Loshavn.

John Jonassen (1827-1886), fra Holmen, kjøpte huset i 1860. Han måtte betale det dobbelte av det den forrige eieren, Ole Gundersen Melund, hadde kjøpt det for ved en auksjon året før. Melund betalte da 65 sp. for boligen.

Les hele historienNext »