Av Arthur Danielsen jr

John Jonassen jr falt en gang ned fra stigen da han malte huset sitt. Da rev han like godt den øverste etasjen.

Dette huset i Rennesåga (matrikkel 26) fikk sin nåværende form – fordi eieren ramlet ned fra stigen.

Huset fikk dermed sitt nåværende utseende. Tidligere hadde huset to fulle etasjer. Det var en tidligere eier, Hans Christian Tønnessen (1792-1840), som en gang på 1730- tallet – sannsynligvis – bygget på denne etasjen på dette huset som står langs brygga i Rennesåga i Loshavn.

John Jonassen (1827-1886), fra Holmen, kjøpte huset i 1860. Han måtte betale det dobbelte av det den forrige eieren, Ole Gundersen Melund, hadde kjøpt det for ved en auksjon året før. Melund betalte da 65 sp. for boligen.

Les hele historien