Av Arthur Danielsen jr

Jon Tollisen og Maren Hansdatter overtok Tolli Tollisens hus på brygga i Loshavn i 1740 årene. De er stamforeldre til svært mange Loshavnsfolk.

Huset ble bygget så tidlig som i begynnelsen av 1730-årene av Tolli Tollisen (f. 1705). Etter at han døde i 1734, flyttet enken hans, Anne Finkelsdatter, til Vesthassel på Lista med sin nye mann vinteren 1741-42.
Huset hvor mine tipp-tipp-tipp-tippoldeforeldre, Jon Tollisen (1700-1772) og Maren Hansdatter (1697-1763), bosatte seg i 1740-årene. Deres dattersønner, brødrene Tønnes, Abraham og Peder Tønnessen, som alle ble kaperkapteiner, vokste opp her. Huset har ikke vært ute av slekten siden den gang (matr.l 12).

Like etter dette flyttet Tollis bror, Jon Tollisen (1700-1772) og hans kone Maren Hansdtr (1697-1763) inn i huset – men han overtok det formelt først i 1747. Gjennom sine tre yngste barn Jan, Jonas og Lene, er Jon Tollisen og hans kone Maren stamforeldre til svært mange i Loshavn.

Les hele historien