Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Stamforeldrene

Bryggeslengen Posted on 2016-11-16 11:29

Av Arthur Danielsen jr

Jon Tollisen og Maren Hansdatter overtok Tolli Tollisens hus på brygga i Loshavn i 1740 årene. De er stamforeldre til svært mange Loshavnsfolk.

Huset ble bygget så tidlig som i begynnelsen av 1730-årene av Tolli Tollisen (f. 1705). Etter at han døde i 1734, flyttet enken hans, Anne Finkelsdatter, til Vesthassel på Lista med sin nye mann vinteren 1741-42.
Huset hvor mine tipp-tipp-tipp-tippoldeforeldre, Jon Tollisen (1700-1772) og Maren Hansdatter (1697-1763), bosatte seg i 1740-årene. Deres dattersønner, brødrene Tønnes, Abraham og Peder Tønnessen, som alle ble kaperkapteiner, vokste opp her. Huset har ikke vært ute av slekten siden den gang (matr.l 12).

Like etter dette flyttet Tollis bror, Jon Tollisen (1700-1772) og hans kone Maren Hansdtr (1697-1763) inn i huset – men han overtok det formelt først i 1747. Gjennom sine tre yngste barn Jan, Jonas og Lene, er Jon Tollisen og hans kone Maren stamforeldre til svært mange i Loshavn.

Les hele historienHuset på Oddefjellet

Bryggeslengen Posted on 2016-11-15 22:38

Av Arthur Danielsen jr

Ytterst mot vest i Loshavn står huset på Oddefjellet. Arian Danielsen kjøpte dette huset og den store tomten av byggherrens familie i 1879.

Huset på Oddefjellet, matrikkel 11. Arian Danelsen bygde om huset, og har gitt det dagens utseende. Kvisten på taket ble imidlertid bygget av Richard og Therese Danielsen etter at barn nummer fem ble født i 1934.

Det var Abraham Tønnessen (1782-1829) som sannsynligvis fikk huset reist i 1807. Siden han hadde vokst opp i nabohuset (matr. 12) er det heller ikke urimelig å anta at han bygde på sin fars tomt. Opprinnelig hadde huset to fulle etasjer og inngang på framsiden.

Les hele historienDet store huset på brygga

Bryggeslengen Posted on 2016-11-15 15:34

Av Arthur Danielsen jr

Loshavnskipperen Bernt Johannessen (1793-1849) døde av kolera i 1849 etter at han og store deler av mannskapet på skipet han hadde ansvaret for ble smittet av sykdommen i Hamburg.

Stort hus med lange tradisjoner. Det var Bernt Johannessens svigerfar som bygde det i kapertiden. Foto: Trygve Sundt

På Espevær utenfor Bømlo ebbet livet hans ut; skipet var i havn der for å losse sild. Samtidig brakte skipet også med seg denne sykdommen til Hordaland.

Les hele historien« PreviousNext »