Av Arthur Danielsen jr

Gabriel Thorufsen og kona Dorte Marie Thomasdatter var antagelig Loshavns første innbyggere. Huset deres ble oppført like etter at tomten i Rennesåga ble bygslet i 1723.

Dette huset er Loshavns eldste hus (matrikkel 25). Det var dette huset Gabriel Thorufsen bygde rundt 1723.

Året etter ble sønnen Tønnes (1724-1759) født. Tilværelsen i Rennesåga ble kortvarig for Thorufsenfamilien: Gabriel selv døde i 1731 – like før datteren Ellen Mallene ble født.

Les hele historien