Av Arthur Danielsen jr

Ytterst mot vest i Loshavn står huset på Oddefjellet. Arian Danielsen kjøpte dette huset og den store tomten av byggherrens familie i 1879.

Huset på Oddefjellet, matrikkel 11. Arian Danelsen bygde om huset, og har gitt det dagens utseende. Kvisten på taket ble imidlertid bygget av Richard og Therese Danielsen etter at barn nummer fem ble født i 1934.

Det var Abraham Tønnessen (1782-1829) som sannsynligvis fikk huset reist i 1807. Siden han hadde vokst opp i nabohuset (matr. 12) er det heller ikke urimelig å anta at han bygde på sin fars tomt. Opprinnelig hadde huset to fulle etasjer og inngang på framsiden.

Les hele historien