Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Forlis ved Færøy

Hendelser Posted on 2018-02-06 14:08

Av Arthur Danielsen jr

På nyåret i 1896 forliste et skip på utsiden av Færøy like utenfor Loshavn. Skipet ble identifisert ved hjelp av en salmebok og biter av et navnebrett.

Den 16. januar dette året oppsøkte Arian Danielsen og Reinert Tønnesen lensmannen i Vanse, og kunne rapportere at de hadde funnet et forlist fartøy ved Færøy. Fartøyet så ut til å være en engelsk kutter.

Det var Arian Danielsen og Reinert Tønnesen som oppdaget det forliste skipet på nyåret i 1896. De var naboer på vestsiden av Loshavn. Arian Danielsen bodde i huset til venstre, og Reinert Tønnesen like ved siden av.

Dagen etter rapporterte lensmannen videre til fogden i Lister om besøket fra Loshavn:

“De medbrakte en salmebok og et bord av akterspeilet som var funnet blant vrakresetene, og de opplyste at en del av lasten var innberget på Kalven eller var blitt fraktet inn til Loshamn”.

En salmebok hvor det stod navnet “Knudiane Sivertsen” i, var en viktig kilde til å identifisere skipet. På en bit av akterspeilet sto det malt bokstaven “M”, og det eneste man kunne se på hjemstadslinjen var “..ger…”

Les hele historienGamle avisnotiser

Hendelser Posted on 2017-02-01 16:03

Av Arthur Danielsen jr

Gjennom årenes løp har Loshavn blitt nevnt i landets aviser gjennom ulike notiser. Et dypdykk i Nasjonalbibliotekets avisarkiv avdekker blant mye annet et lokalt jordskjelv, nye jernstaker i Storsundet – og Norges eldste kvinne.

I avisen med det lange navnet Christiansands Adresse-Contoirs Efterretninger, kunngjør Amtmann Cederfeld Simonsen den 3. februrar 1809, at “..følgende strandet Gods er funden og indbjerget i Lister og Mandals Amt.”

Her listes det opp uheldige skippere og loser fra amtet som har blitt funnet på et skjær, en holme eller drivende rundt i et ramponert skip. Alf Jacob Torkildsen fra Loshavn var en av dem, og han ble funnet strandet på Revøy med sin nybygde slupp, med masten brukket og “meget ramponeret”. Skipet var utrustet til kaper med to kanoner.

I samme avis noen år senere, fra 17. desember 1814, kunngjøres en auksjon hvor kaperskuta “Admiral Lütken” skal selges. Auksjonen skulle avholdes onsdag 8. februar 1815 kl 10.00. Båten opplyses å være i “..complet Stand, med nyt Inventarium.”

John Jonassen, som bodde her på Holmen, hadde kaperbrev på kutteren “Admiral Lütken”. Skipet ble solgt på auksjon den 8. februar 1815, i følge en avis fra denne tiden. Rederne fikk hele 39 747 riksdaler for den tidligere kaperskuta.

Norsk Handels Tidende kunne den 10. april 1841 berette om “et temmelig stærkt” jordskjelv i farsundsområdet den 3. april samme året – mellom klokken 16 og 17 om ettermiddagen. Følgende blir tydelig poengtert: “I Lodshavn og Egvaag fornam man ogsaa dette Jordskjelv.” I de husene hvor man merket rystelsene – “dirrede alt Indboe” – og hos enkelte – “sprang endogsaa Dørene op.” Forskrekkelsen varte i cirka 5 minutter.

Les hele historienFærøytårnet

Hendelser Posted on 2017-01-08 09:56

Av Arthur Danielsen jr

Færøytårnet ble oppført sommeren 1797 etter ordre fra det kongelige admiralitets- og kommissariatskollegiet. Dette kommer frem i en kunngjøring fra 17. mai 1797.

Flere varder skulle plasseres langs kysten denne sommeren, men på Færøy skulle det føres opp en bygning: “Videre bliver ligeledes til Landkiennings Mærke opbygget paa den øverste Top af Øen Færø, hvilken ligger lige før Aabningen af Indløbet til Luushavn, Egvog og Fahrsund..”

Færøytårnet står ikke lengre fritt på toppen av øya, slik meningen opprinnelig var. Sjømerket kan nå kun skimtes igjennom en hel skog av plantede trær.

Bygningen: “Et fiirkantet huus, som er 16 Fod bredt, og med det spidsagtige Tag 32 Fod i højde med een derigiennem opstaaende Flagstang 8 Fod høj fra Taget, som skal bestandig holdes højlyserødt malet, og skal være færdig til førstkommende Julii Maaneds Begyndelse.”

Les hele historien« PreviousNext »