Av Arthur Danielsen jr

Brennevinssalg var med på å finansiere både reperasjon og opparbeidelse av de veiene som går langs brygger og hus i Loshavn. I en del år ble politioppsynet for Loshavn også sponset av slike penger.
Opparbeidelsen av veiene langs husene og bryggene ble sponset av brennevinspenger.

Farsunds Samlag for Brændevinshandel ble i 1876 opprettet i et forsøk på å kontrollere brennevinsomsetningen i byen. Overskuddet skulle gå til såkalt allmennyttige tiltak, og hvert år fikk samlagets styre en rekke gode søkere som alle kunne vise til gode formål å bruke penger på. For eksempel søkte man fra Herad om penger til et forsamlingshus, og begrunnet det med at besøkende fra byen som var på lysttur i området burde ha et lokale å ty til om det skulle bli regnvær. Søknaden ble avslått.

Les hele historien