Av Arthur Danielsen jr

Færøytårnet ble oppført sommeren 1797 etter ordre fra det kongelige admiralitets- og kommissariatskollegiet. Dette kommer frem i en kunngjøring fra 17. mai 1797.

Flere varder skulle plasseres langs kysten denne sommeren, men på Færøy skulle det føres opp en bygning: “Videre bliver ligeledes til Landkiennings Mærke opbygget paa den øverste Top af Øen Færø, hvilken ligger lige før Aabningen af Indløbet til Luushavn, Egvog og Fahrsund..”

Færøytårnet står ikke lengre fritt på toppen av øya, slik meningen opprinnelig var. Sjømerket kan nå kun skimtes igjennom en hel skog av plantede trær.

Bygningen: “Et fiirkantet huus, som er 16 Fod bredt, og med det spidsagtige Tag 32 Fod i højde med een derigiennem opstaaende Flagstang 8 Fod høj fra Taget, som skal bestandig holdes højlyserødt malet, og skal være færdig til førstkommende Julii Maaneds Begyndelse.”

Les hele historien