Av Arthur Danielsen jr

Gjennom årenes løp har Loshavn blitt nevnt i landets aviser gjennom ulike notiser. Et dypdykk i Nasjonalbibliotekets avisarkiv avdekker blant mye annet et lokalt jordskjelv, nye jernstaker i Storsundet – og Norges eldste kvinne.

I avisen med det lange navnet Christiansands Adresse-Contoirs Efterretninger, kunngjør Amtmann Cederfeld Simonsen den 3. februrar 1809, at “..følgende strandet Gods er funden og indbjerget i Lister og Mandals Amt.”

Her listes det opp uheldige skippere og loser fra amtet som har blitt funnet på et skjær, en holme eller drivende rundt i et ramponert skip. Alf Jacob Torkildsen fra Loshavn var en av dem, og han ble funnet strandet på Revøy med sin nybygde slupp, med masten brukket og “meget ramponeret”. Skipet var utrustet til kaper med to kanoner.

I samme avis noen år senere, fra 17. desember 1814, kunngjøres en auksjon hvor kaperskuta “Admiral Lütken” skal selges. Auksjonen skulle avholdes onsdag 8. februar 1815 kl 10.00. Båten opplyses å være i “..complet Stand, med nyt Inventarium.”

John Jonassen, som bodde her på Holmen, hadde kaperbrev på kutteren “Admiral Lütken”. Skipet ble solgt på auksjon den 8. februar 1815, i følge en avis fra denne tiden. Rederne fikk hele 39 747 riksdaler for den tidligere kaperskuta.

Norsk Handels Tidende kunne den 10. april 1841 berette om “et temmelig stærkt” jordskjelv i farsundsområdet den 3. april samme året – mellom klokken 16 og 17 om ettermiddagen. Følgende blir tydelig poengtert: “I Lodshavn og Egvaag fornam man ogsaa dette Jordskjelv.” I de husene hvor man merket rystelsene – “dirrede alt Indboe” – og hos enkelte – “sprang endogsaa Dørene op.” Forskrekkelsen varte i cirka 5 minutter.

Les hele historien