Av Arthur Danielsen jr

På nyåret i 1896 forliste et skip på utsiden av Færøy like utenfor Loshavn. Skipet ble identifisert ved hjelp av en salmebok og biter av et navnebrett.

Den 16. januar dette året oppsøkte Arian Danielsen og Reinert Tønnesen lensmannen i Vanse, og kunne rapportere at de hadde funnet et forlist fartøy ved Færøy. Fartøyet så ut til å være en engelsk kutter.

Det var Arian Danielsen og Reinert Tønnesen som oppdaget det forliste skipet på nyåret i 1896. De var naboer på vestsiden av Loshavn. Arian Danielsen bodde i huset til venstre, og Reinert Tønnesen like ved siden av.

Dagen etter rapporterte lensmannen videre til fogden i Lister om besøket fra Loshavn:

“De medbrakte en salmebok og et bord av akterspeilet som var funnet blant vrakresetene, og de opplyste at en del av lasten var innberget på Kalven eller var blitt fraktet inn til Loshamn”.

En salmebok hvor det stod navnet “Knudiane Sivertsen” i, var en viktig kilde til å identifisere skipet. På en bit av akterspeilet sto det malt bokstaven “M”, og det eneste man kunne se på hjemstadslinjen var “..ger…”

Les hele historien