Gamle avisnotiser  
  Av Arthur Danielsen jr


Gjennom årenes løp har Loshavn blitt nevnt i landets aviser gjennom ulike notiser. Et dypdykk i Nasjonalbibliotekets avisarkiv avdekker blant mye annet et lokalt jordskjelv, nye jernstaker i Storsundet - og Norges eldste kvinne.

 

I avisen med det lange navnet Christiansands Adresse-Contoirs Efterretninger, kunngjør Amtmann Cederfeld Simonsen den 3. februar 1809, at "..følgende strandet Gods er funden og indbjerget i Lister og Mandals Amt."

 

Her listes det opp uheldige skippere og loser fra amtet som har blitt funnet på et skjær, en holme eller drivende rundt i et ramponert skip. Alf Jacob Torkildsen fra Loshavn var en av dem, og han ble funnet strandet på Revøy med sin nybygde slupp, med masten brukket og "meget ramponeret". Skipet var utrustet til kaper med to kanoner.

 

I samme avis noen år senere, fra 17. desember 1814, kunngjøres en auksjon hvor kaperskuta "Admiral Lütken" skal selges. Auksjonen skulle avholdes onsdag 8. februar 1815 kl 10.00. Båten opplyses å være i "..complet Stand, med nyt Inventarium."

 

 

John Jonassen, som bodde her på Holmen, fikk kaperbrev på kutteren "Admiral Lütken" i to omganger i 1812 og 1813. Skipet ble solgt på auksjon den 8. februar 1815, i følge en avis fra denne tiden. Rederne fikk hele 39 747 riksdaler for den tidligere kaperskuta.

 

Norsk Handels Tidende kunne den 10. april 1841 berette om "et temmelig stærkt" jordskjelv i farsundsområdet den 3. april samme året - mellom klokken 16 og 17 om ettermiddagen. Følgende blir tydelig poengtert: "I Lodshavn og Egvaag fornam man ogsaa dette Jordskjelv." I de husene hvor man merket rystelsene - "dirrede alt Indboe" - og hos enkelte "..sprang endogsaa Dørene op." Forskrekkelsen varte i cirka 5 minutter.

 

En flaskepost ble funnet i Loshavn sommeren 1891. Det forteller "Flekkefjordsposten" 29. juli samme året: "Torsdag i forr. Uge fandtes ved Lodshavn en blank flaske med Seilduksprop, hvor i en liden Seddel, skrevet som det synes, i stor hast med Blyant af følgende Indhold: Millo liegt in Sinken. Rettung sind nicht mehr.* Kapitän Holz
*Millo synker, ingen Redning mere."

 

På en landbruksutstilling i Flekkefjordsdistriktet, fikk Tønnes Berentsen fra Loshavn 3. premie for sine grønnsaker. Det melder Flekkefjordsposten 4. oktober 1901.

 

I avisen Kysten fra 20. august 1908 bekjentgjøres en anmodning fra losene i Loshavn til skipsførere for å gjøre dem oppmerksomme på at "Los til Flekkefjord kan erholdes udenfor Katlands Fyr. Baade Lodshavns- og Korshavnslodser er faste Lodser til Flekkefjord."

 

I Norsk Kundgjørelsestidende 18. august 1915 gjøres det kjent at tidligere staker i innløpene til Loshavn er skiftet ut med jernstenger. Dette gjelder: Storsundfluen, i østre innløp, og Saufluen i det vestre innløp.

 

I Flekkefjordsposten 27. desember 1917, averterer Tønnes Gundersen fra Loshavn sin båt til salgs: "En solid fuldbygget Egebaat i god seilbar stand 24 a 25 fod lang, 8 a 9 fod bred, passende til førings- eller sildebaat. Forlangende kr. 550.00, tilsalgs i Lodshavn pr. Farsund"

 

 Dagbladet har 1. september i 1941 en liten notis om Anna Marthea Gundersen fra Loshavn som samme dag fylte 103 år. Hun forteller ennå om opplevelser fra den gang hun var ung, og synet er ennå meget godt, skriver avisen, og opplyser videre: "hun kan fremdeles lese og skrive". Fru Gundersen er visstnok landets eldste, avsluttes det i notisen.

 

Tirsdag 9. juni 1942 meldes det i Dagbladet at fire menn ble sendt til Farsund sykehus etter at en varebil styrtet utfor et 30 meter høyt stup og ned i noen steinheller ved Eikvåg. Bilen var på vei fra Loshavn til Farsund. Både sjåføren og passasjerene var arbeidsfolk, alle fra østlandsområdet. Sjåføren slapp fra det uten fysiske skader. Lensmann Nesheim og dr. Heidås, som begge var på åstedet betegner det som et under at ikke samtlige ble drept på stedet.

 

 
 
     
Mer:      
Jacob Torkildsen John Jonassen Admiral Lütken INDEX
Gundersen Tønnes Berentsen Krigen TiLBAKE

 

________________________________

Kilde: Nasjonalbibliotekets avisarkiv