Av Alf-Arian Loshamn

Loshavnsfolk dro flere ganger på tur til Hatholmen fyr utenfor Mandal for å besøke John Tønnesen med familie. Tønnesen hadde tidligere vært fyrvokter på Katland fyr.

Familien hadde nære forbindelser til Loshavn og Eikvåg. Sommeren 1934 var fastboende og sommerturister på dagstur med losskøyta til Hattholmen.

Foran fra venstre: Torleif Tollisen, Jon Vinnem, Carl Carlsen, Kirsten Lund, Gunda Tolllisen (bak), Olene Tollisen, Johanna Olsen (bak), Marie Tollisen, Selma Nerland, Unni Grundfeld og Ingeborg Hansen. Bak fra venstre: Margrethe Andreassen, Tor Hansen, Hjørdis Tønnesen og fyrvokter John Tønnesen.


Les hele historien