Familien Jølle på Sandøy

 

 
Alf-Arian Loshamn


Fra 1911 til 1919 bodde familien Jølle i det østre huset på Sandøy. Jakob A. Jølle (1868-1928) var utdannet maskinist. Han var oppvokst på Jølle.

Da han bodde på Sandøy, arbeidet på en dykkerbåt som tok opp skrapjern fra skipsvrak. Kona hadde pikenavn Hanne Helgesen (1879-1979). Hun kom fra Eigerøya ved Egersund.

Familien Jølle med venner utenfor huset sitt på Sandøy i 1913. Fra venstre: Jakob Jølle, Martin P. Hansen, Eli Tomstad, Elise Jølle. Karoline Jølle, Leonard Olsen og Sofie Olsen. Bildet er utlånt av Anders Jølle.

Som de fleste i Loshavn hadde Jølle noen sauer. I tillegg hadde de ei ku, Dagros. Det var ikke nok fôr til kuene på eiendommen på Sandøy. Resten fikk de ved å slå noen av de store gresslettene på Prestøy. Når sauene skulle slaktes, kom Martin P. Hansen fra Jåtog. Martin var en liten, kraftig kar. Hver høst var han flere dager i Loshavn for å slakte. Han bodde ofte hos Jølle på Sandøy.

Jakob hadde en stor båt som hadde flere kallenavn: "Jøllebåten,"Dykkerbåten til Jølle" eller "Lusa". Det siste kallenavnet fikk båten fordi den ikke gjorde så stor fart. Den må ha vært en av de første motoriserte båtene i Loshavn. Jølle hadde kjøpt båten vestpå før han flyttet til Sandøy.

17. mai 1914 hadde Jakob nærmere tjue barn og noen foreldre med seg i båten fra Loshavn til Farsund. Det var første gang mange av barna var på tur i en motorisert båt. I Farsund fikk barna kjøpe is, høre Guttemusikken spille, og se på 17. mai-toget. Videre hadde Eli Tomstad avtalt med eieren av kinoen at alle barna skulle komme gratis på kino i kjelleren på Grand Hotell. Det var en stor opplevelse, fordi det var første gang de så "levende bilder". Jakob kjente godt familien til Eli som også kom fra Jølle. Eli giftet seg senere med Fridtjof Høyland som drev privat kino i Farsund i mange år.

Ved brygga ligger den store "Jøllebåten" sammen med robåtene til Jakob A. Jølle. Jakob står helt til venstre på brygga. Ved siden av han står Martin P. Hansen fra Jåtog. De fire jentene på andre siden av bukta er fra venstre: Karoline Jølle, Elise Jølle, Eli Tomstad (Høyland) og Hilda Jølle. (Dette bildet er utlånt av Odd Wilhelmsen)

Like før familien flyttet til Farsund i 1919, tok Jakob ut motoren og senket båten like utenfor Bukta. Det var til stor ergrelse for de voksne i Loshavn. Barna syntes imidlertid dette var flott og spennende. De kunne dykke ned og leke rundt båten, som bare lå på et par meters dyp. I dag lligger det ennå noen rester igjen etter båten. Stedet der båten ble søkt ned, fikk kort tid etter navnet "Jøllegrunnen". Dette navnet brukes enda.

Jakob hadde også to robåter. En kveld slet den ene av robåtene seg. Det var østlig vind, og sterk utgående strøm. To dager senere kom kystbåten slepende inn båten til Loshavn. Mannskapet kjente igjen robåten da de fant den drivende utenfor Flekkefjord.

Datteren til Jakob og Hanne, Elise (1910-1934), svelget en forgylt nål før hun begynte på skolen. Hun ble sendt til St. Josefs Hospital i Kristiansand. Der forsøkte de å få nålen opp ved hjelp av en magnet, men det gikk ikke fordi nålen var ikke av jern. Elise lå i flere måneder til observasjon på sykehuset før hun ble sendt hjem. Hun var mye syk i oppveksten, og døde 24 år gammel.

Abraham Tønnesen i Loshavn var ikke mer enn 9 år da han så Anders Jølle falle ut av robåten på Sandøy. Anders, som da var to år, hadde gått alene ned til sjøen mens de andre høyet. Abraham fikk Fridtjof Fredriksen med for å hjelpe, og de rodde ut til Sandøy. Fridtjof var bare fem år. Sammen dro de opp Anders og fikk liv i ham. Det har vært mange slike nestenulykker i Loshavn.

Familien Jølle har enda mange gjenstander som Jakob tok opp fra sjøen i forbindelse med dykkerarbeidet, blant annet flere lysestaker, en parafinlampe, en flott kanne og noen porselensskåler. Noen av gjenstandene stammer fra barken "Mimer" av Stavanger som gikk ned ved Skvettskjær 14. januar 1894.

Les mer om:  
Sandøy
Fridtjof Fredriksen
Abraham
LOSHAMNS BiLDER

   TiLBAKE


Alf Arian Loshamn: Historisk billedsamling Loshavn Eikvåg - mappe nr 17.