Bading i hummerbrønnen sommeren 1934     
     
  Av Alf-Arian Loshamn


Hummerbrønnen ved Store Laumeholmen ble laget i 1900 av Oluf Christen Olsen og Ritsjer Tønnessen. Like etter at den var tatt i bruk, ble den ødelagt i en storm. Brønnen ble aldri reparert.

1900-tallet ble hummerbrønnen et populært badested. Vannet var alltid varmere her og det var fint å stupe fra kantene.


 
   
  Fra venstre: Tordis Olsen, Bjørg Henriksen, Johanna Olsen, Lilly Olsen og Ellen Olsen. På land står Maggi Hansen klar til å stupe ned i brønnen. Bildet ble utlånt til Billedmappen Loshavn Eikvåg av Johanna Hansen.  
     
  Holmene i bakgrunnen kalles Kisteholmene. Her ble sanketeinene for hummer lagret om sommeren.  
     
 
Mer:    
Gullgraver og brønnbygger Johanna  
Olsen i Bukta Maggi TiLBAKE
    INDEX