Bading i hummerbrønnen sommeren 1934
   


Hummerbrønnen ved Store Laumeholmen ble laget i 1900 av Oluf Christen Olsen og Ritsjer Tønnessen. Like etter at den var tatt i bruk, ble den ødelagt i en storm. Brønnen ble aldri reparert.
 

Utover på 1900-tallet ble hummerbrønnen et populært badested. Vannet var alltid varmere her og det var fint å stupe fra kantene.

 
Fra venstre: Tordis Olsen, Bjørg Henriksen, Johanna Olsen, Lilly Olsen og Ellen Olsen. På land står Maggi Hansen klar til å stupe ned i brønnen. Bildet ble utlånt til Billedmappen Loshavn Eikvåg av Johanna Hansen.
 Holmene i bakgrunnen kalles Kisteholmene. Her ble sanketeinene for hummer lagret om sommeren.
 

   

 
 
Mer:    
Gullgraver og brønnbygger Johanna  
Olsen i Bukta Maggi TiLBAKE
    INDEX