Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Arian og Sallys etterslekt

Noen par Posted on 2016-11-16 16:04

Av Arthur Danielsen jr.

Arian og Sally Danielsen fikk ni barn. Det var kun sønnen Richard, og datteren Martha, som ble boende i Loshavn.

Eldstedatteren Dagmar (1878-1917) ble i 1899 enke etter Jonas Jonassen fra Egerøy. Året etter finner vi Dagmar Jonassen fra Loshavn oppført i folketellingen fra 1900, midlertidig bosatt i hovedstaden, og hadde husvære hos familien Schieldrop, av en eller annen grunn feilaktig oppført som “Scheileraf”.

Arian (1848-1928) og Sally Danielsen (1857-1917). De var bosatt på Oddefjellet.


Hun var bosatt der, som “hygge og nyttedame” i en periode kort etter at hun ble enke uten sin tre år gamle datter Borghild. Broren Alfred (1883-1974), var også bosatt i Kristiania da denne folketellingen ble foretatt. Han gikk på Kristiania Tekniske skole, og utdannet seg til å bli ingeniør.

Les hele historienDaniel og Carl

Noen par Posted on 2016-11-16 15:48

Av Arthur Danielsen jr

I februar 1802 giftet Daniel Samuelsen fra Sørli i Lyngdal seg med Adelus Odsdtr fra Epledal i Austad. De bosatte seg på Berget i Eikvåg.

I dette huset på Berget i Eikvåg bosatte Daniel Samuelsen og hans kone Adelus Odsdtr seg i 1802

Daniel (1778-1854) og Adelus (1778-1844) er mine tipp-tippoldeforeldre. De fikk seks barn, og det var yngstemann Daniel Danielsen (1818-1895) som overtok huset. Han giftet seg i 1843 med Grethe Malene Ariansdtr (1817-1892) fra Skåra i Eikvåg.

Min oldefar Arian Danielsen (1848-1928) var deres yngste sønn, og han flyttet til Loshavn. Broren Daniel Danielsen (1845-1917) overtok huset. Daniel var ugift, og drev med fiske. Arians datter Valborg, og hennes mann Carl Carlsen kjøpte stedet etter Daniels død, og siden er det brukt som sommerbolig. Carl Carlsen jr overtok stedet etter foreldrene. Nå er det hans sønn, Carl Arne Carlsen, som har overtatt.

Det er altså kun menn ved navn Daniel og Carl som har eid dette huset i mer enn 200 år.

Les hele historienIas og Ine

Noen par Posted on 2016-11-16 14:02

Av Arthur Danielsen jr

Carl Elias Olsen vokste opp i et hus som stod aller lengst mot øst langs bryggene, og som ble revet tidlig på 1900-tallet. Det stod like ved siden av pensjonatboligen i sundet mellom Holmen og bryggene.

Gammelt bilde hvor du kan se huset på matrikkel 29 midt på bildet. Til høyre ser vi Holmehuset.

Carl Elias (1817-1870), eller Ias i Sundet som han ble kalt, ble i 1837 gift med Guline Gabrielsdtr, og overtok hennes barndomshjem (matr. 32). Det var hans storebror Ole Antoni som overtok det gamle huset (matr. 29) – og i 1845 er han oppført som husfar sammen med sine to søsken, Tobias og Ane Severine – og en tante som het Inger Cathrine (muligens Sørine) Ellingsdtr.

Antagelig er det Ole Antoni vi finner i Bergen i 1865-folketellingen, med navnet Ole Anton Olsen – med kone og to sønner og tittel som skipper.

Les hele historienNext »