Av Arthur Danielsen jr

Carl Elias Olsen vokste opp i et hus som stod aller lengst mot øst langs bryggene, og som ble revet tidlig på 1900-tallet. Det stod like ved siden av pensjonatboligen i sundet mellom Holmen og bryggene.

Gammelt bilde hvor du kan se huset på matrikkel 29 midt på bildet. Til høyre ser vi Holmehuset.

Carl Elias (1817-1870), eller Ias i Sundet som han ble kalt, ble i 1837 gift med Guline Gabrielsdtr, og overtok hennes barndomshjem (matr. 32). Det var hans storebror Ole Antoni som overtok det gamle huset (matr. 29) – og i 1845 er han oppført som husfar sammen med sine to søsken, Tobias og Ane Severine – og en tante som het Inger Cathrine (muligens Sørine) Ellingsdtr.

Antagelig er det Ole Antoni vi finner i Bergen i 1865-folketellingen, med navnet Ole Anton Olsen – med kone og to sønner og tittel som skipper.

Les hele historien