Av Arthur Danielsen jr

Det var to som het Oluf Christian Olsen i Loshavn ved utgangen av 1800-tallet. For å skille de fra hverandre ble den ene kalt Oluf Tjukk, siden han hadde et noe robust utseende, og den andre ble kalt Oluf Tysker.

Han var tynn, og han hadde bodd i Danzig den gang Danzig var en tysk by; nå er den bedre kjent som den polske byen Gdansk. Han hadde en kontorjobb i et rederi da han var bosatt der. Oluf Tysker døde i 1901 av tuberkulose, kort tid etter at han var delaktig i et halsbrekkende prosjekt med Ritsjer Tønnessen om bygging av en hummerbrønn i Laumesundet. Les om hummerbrønnen
Huset på Sandøy (matrikkel 39) hvor både Oluf Tjukk og Oluf Tysker delvis vokste opp. Oluf Tysker har også bodd her som voksen sammen med sin foreldre Christen og Jakobine Olsen.

Oluf Tysker (1860-1901) og Oluf Tjukk (f. 1869) var fettere og vokste opp som brødre dels på Sandøy, og dels i Bergen. Foreldrene til sistnevnte, Severin (1837-1883) og Cicilie Olsen (1843-1877), bodde i det østre huset på Sandøy. De døde tidlig, og Severins bror, Christen (1835-1909), og kona Jakobine Amalie Olsen (f. 1831), overtok både huset og de tre barna. Christen og Jacobine var da bosatt i Bergen, og “tyskeren” var deres sønn. Barna fra Sandøy var bosatt hos sin onkel og tante i Bergen i 1885, to år etter deres fars død.

Les hele historien