Av Arthur Danielsen jr

Kristen Johannessen (1821-1896) var fra Son i Akershus, og ble i Loshavn kalt Kristen Austlending. Jakob Reinert Henriksen (1826-1902) kom til Loshavn som lærer – før det ble bygget skole i uthavnene.

Felles for dem begge var at de var noen fargerike personligheter – og de var de første to eierne av et hus som står mellom Kjørgarden og Tegnedalen (matr. 9).
De to første eierne i dette huset (matr. 9) var noen fargerike personligheter.

Det var etter all sannsynlighet Kristen Austlending som fikk reist dette huset i 1851, men han fikk ikke beholde det lenge.

Syv år senere overtok Jakob Reinert Henriksen denne boligen som opprinnelig nok så litt anderledes ut: I følge muntlig tradisjon var huset vinklet, med en del som strakk seg langs steinveien som går mot Kjørgarden, og den delen som står der i dag skal da ha vært et rettvinklet tilbygg.

Les hele historien