Av Arthur Danielsen jr.

Arian og Sally Danielsen fikk ni barn. Det var kun sønnen Richard, og datteren Martha, som ble boende i Loshavn.

Eldstedatteren Dagmar (1878-1917) ble i 1899 enke etter Jonas Jonassen fra Egerøy. Året etter finner vi Dagmar Jonassen fra Loshavn oppført i folketellingen fra 1900, midlertidig bosatt i hovedstaden, og hadde husvære hos familien Schieldrop, av en eller annen grunn feilaktig oppført som “Scheileraf”.

Arian (1848-1928) og Sally Danielsen (1857-1917). De var bosatt på Oddefjellet.


Hun var bosatt der, som “hygge og nyttedame” i en periode kort etter at hun ble enke uten sin tre år gamle datter Borghild. Broren Alfred (1883-1974), var også bosatt i Kristiania da denne folketellingen ble foretatt. Han gikk på Kristiania Tekniske skole, og utdannet seg til å bli ingeniør.

Les hele historien