Av Arthur Danielsen sr

Jonas Jonsen var sønn til Jon Tollisen og Maren Hansdatter, han født i Skjoldnes – hun i Eikvåg.

De bodde i Eikvåg da Jonas ble født i 1739, men flyttet 2-3 år senere til Loshavn, til huset som nå eies av Jenny Rasmussen (matr. 12). Huset ble bygget av Jons bror, Tolli. Her vokste Jonas opp.

Les hele historien