Av Arthur Danielsen sr

I uthavnen Eikvåg ved Farsund er det i de senere år blitt atskillig færre innbyggere, og antallet hus har også minket sterkt.

Lokalkjente vil kunne vise grunnmurer og rester av murer til flere hus, men få kjenner til hvem som har bodd der.
Alle vet dog hvor “Krohns murer” er, og de eldre husker enda “Krohns hus” som før siste århundreskifte ble revet og flyttet til Mandal av skipsreder Bugge. Det danner nå midtbygget i bygningskomplekset Hald like utenfor Mandal. (Artikkelen ble skrevet i 1961)

Les hele historien