Blog Image

LOSHAVNSiDENE

Emigrantene

Generelle artikler Posted on 2016-11-16 14:55

Av Arthur Danielsen jr

I de fleste husene i Loshavn har en eller flere av husholdningens medlemmer emigrert til Amerika. Flere av dem var korttidsemigranter.

Det var svært vanlig blant folk på Lista å tilbringe deler av livet sitt i Amerika. Gifte familiefedre reiste over for å tjene penger, og unge menn og kvinner dro dit for eventyr – og penger. Siv Ringdal har beskrevet dette i sin bok om Det amerikanske Lista.Ritsjer Tønnessen, som bygde dette huset, dro sammen med en kamerat i 1897 til Klondyke i Alaska for å prøve lykken som gullgraver.

De reiste som bygdefolk og kom tilbake som norskamerikanere, fortelles det. Impulsene fra den andre siden av Atlanteren påvirket listalendingens hverdagsliv, mange barn vokste opp med fedre i Amerika og koner satt igjen på gården med ungeflokken.

Loshavn var ikke noe unntak. Her har familiefedre pakket sakene sine og reist til Amerika for å delta i gullrushet i Klondyke. Kameratgjenger dro for å tjene penger, eller oppleve eventyr.

Les hele historienFloods Loshavn

Generelle artikler Posted on 2016-11-16 14:47

Av Arthur Danielsen jr

Boken «Fra Fjeldet og Skjærgaarden» av Constantius Flood gir en vakker beskrivelse av Loshavn og skjærgården rundt.

Det er ikke vanskelig å kjenne seg igjen i denne teksten fra 1879, for det er lite som har forandret seg siden den gang. En ting er likevel totalforandret: mens det dengang bodde folk i hvert eneste hus, er det i dag knapt fastboende her.

“Man har imidlertid benyttet de af Naturen mest planerede Steder til Tomter og ladet de værste knauser staa igjen, saa udkomsten Husene imellem er temmelig halsbrækkende. ,” skrev Constantius Flood i 1879.

Loshavn ble for ham et godt eksempel på kystens uthavner – hvor «et Snes eller flere Familier har bygget Side om Side, Lodser, Skippere og Fiskere, hvis Arbeidsmark er det om Skjærene larmende havn».

Les hele historienAdministrativt ingenmannsland

Generelle artikler Posted on 2016-11-16 12:18

Av Arthur Danielsen jr

I 1896 sendte 70 innbyggere i Loshavn og Eikvåg et bønneskrift til Stortinget hvor de ba om uthavnene ble lagt administrativt under Farsund kommune. Loshavn og Eikvåg lå lenge i et administrativt ingenmannsland mellom Lista og Farsund kommune.

Når tiltak som krevde økonomiske bevilgninger dukket opp, fraskrev kommunestyrene i Farsund og Lista seg som regel ansvaret.
Loshavn og Eikvåg lå på mange måter i et administrativt ingenmannsland mellom Lista og Farsund før Stortinget grep inn i 1902.

Hver gang det var snakk om tiltak som kostet penger ble man møtt med negativ holdning i fra kommunestyrene. Ikke minst gjaldt dette spørsmålet om å bevilge penger til den lille veistrekningen mellom Loshavn og Lunde.

Les hele historien« PreviousNext »