Av Arthur Danielsen jr

Boken «Fra Fjeldet og Skjærgaarden» av Constantius Flood gir en vakker beskrivelse av Loshavn og skjærgården rundt.

Det er ikke vanskelig å kjenne seg igjen i denne teksten fra 1879, for det er lite som har forandret seg siden den gang. En ting er likevel totalforandret: mens det dengang bodde folk i hvert eneste hus, er det i dag knapt fastboende her.

“Man har imidlertid benyttet de af Naturen mest planerede Steder til Tomter og ladet de værste knauser staa igjen, saa udkomsten Husene imellem er temmelig halsbrækkende. ,” skrev Constantius Flood i 1879.

Loshavn ble for ham et godt eksempel på kystens uthavner – hvor «et Snes eller flere Familier har bygget Side om Side, Lodser, Skippere og Fiskere, hvis Arbeidsmark er det om Skjærene larmende havn».

Les hele historien