Av Arthur Danielsen jr

I 1816 ble det ansatt en politibetjent med spesielt ansvar for Loshavn og Eikvåg. Det likte ikke beboerne i uthavnene.

Innbyggerne i Loshavn og Eikvåg syntes det var unødvendig å ha en egen politibetjent.

En protest kom til uttrykk i et brev til politimester Bøckman i Farsund, datert 10. juni 1816, signert innbyggerne selv. De som bodde i Loshavn og Eikvåg oppfattet et slikt tiltak nesten som en fornærmelse mot deres fredelige hensikter og gode oppførsel.

Les hele historien