Av Arthur Danielsen jr

I de fleste husene i Loshavn har en eller flere av husholdningens medlemmer emigrert til Amerika. Flere av dem var korttidsemigranter.

Det var svært vanlig blant folk på Lista å tilbringe deler av livet sitt i Amerika. Gifte familiefedre reiste over for å tjene penger, og unge menn og kvinner dro dit for eventyr – og penger. Siv Ringdal har beskrevet dette i sin bok om Det amerikanske Lista.Ritsjer Tønnessen, som bygde dette huset, dro sammen med en kamerat i 1897 til Klondyke i Alaska for å prøve lykken som gullgraver.

De reiste som bygdefolk og kom tilbake som norskamerikanere, fortelles det. Impulsene fra den andre siden av Atlanteren påvirket listalendingens hverdagsliv, mange barn vokste opp med fedre i Amerika og koner satt igjen på gården med ungeflokken.

Loshavn var ikke noe unntak. Her har familiefedre pakket sakene sine og reist til Amerika for å delta i gullrushet i Klondyke. Kameratgjenger dro for å tjene penger, eller oppleve eventyr.

Les hele historien